Domov2021-05-29T21:31:23+00:00

Uhol Pohľadu

Kotolňa – Otvorenie: 6.5.2021 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 7.5.2021-14.5.2021

Výtvarný program Simony Štulerovej vychádza dlhodobo z konfrontácie premien súčasnej krajiny pod vplyvom civilizačných zásahov. Prevažne prostredníctvom média maľby spracováva tému globálnej civilizácie a nazerá na ňu z politického, ekonomického, ale prevažne environmentálneho hľadiska. Demonštratívne nahliada na vizuálne prevedenie krajiny, ktorá v jej prípade nie je konzervatívnym námetom, ale nazerá na ňu skrz matematické a fyzikálne veličiny. Cyklus akrylových malieb a drobných kombinovaných techník zo série In medias res predstavený na výstave Uhol pohľadu je voľným pokračovaním série Athyrium, kde upriamovala svoj fokus na prácu s miestom a krajinou. V sérii akrylových obrazov a kombinovaných techník spája fragmenty geografie a geometrie s osobnými vnemami krajiny a miesta. Svoju pozornosť upriamuje na architektúru v krajine, či už obytné alebo priemyselné stavby. Skúma pozostatky stavieb v Slovenskom Rudohorí, ktoré pohltila príroda. Svojou tvorbou neanalyzuje iba geologické a geometrické prvky, ale hľadaním génia loci zrúcanín sa sústreďuje aj na filozofickú stránku týchto opustených miest. Práve geniom loci odhaľuje skrytú históriu stavieb aj ich prepojenie s okolitou prírodou. (z kurátorského textu)
 
Miroslav Kleban / kurátor

 

Tvorbu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.