CV2019-02-24T12:36:23+00:00

Sorry, this entry is only available in Slovak. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Narodená 1987 v Krompachoch.
Venuje sa maľbe a jej intermediálnym presahom.
Žije a tvorí v Košiciach.

Štúdiá:
2017- interný doktorand, Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta výtvarných umení, katedra maľby
2012-2014 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta umení (Ateliér súčasného obrazu KVUaI), magisterské štúdium
2010-2011 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach (Ateliér performancie KVUaI)
2008-2012 – Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu KVaI),
bakalárske štúdium
2002-2006 – Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, textilné výtvarníctvo

Samostatné výstavy:
2018 – Limity, Koniareň, Trebišov, SK
2016 – Pod povrchom, Slovenský inštitút Budapešť, HU
2016 – Tiché miesta, Múzeum Vojtecha Lőfflera Košice, SK
2016 – Tiché miesta, HOM – Miskolci galéria Miskolc, HU

Skupinové výstavy:
2018 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Galéria umelcov spiša, Spišská Nová Ves, SK
2018 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Považská galéria umenia v Žiline, SK
2018 – Uhol pohľadu, Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK
2018 – Košické metro zástavka Liptov, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, SK
2018 – Dni slovenského umenia vo Vilniuse, Titanikas, Vilnius, LT
2018 – Pořád spolu, Důl Michal, Ostrava, CZ
2018 – Dom umenia, Opava, CZ
2018 – Rational vs. Intuitive, Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi
2017 – Bienále maľby VI. ? Abstrakcia/ metóda, metafora, Mestská galéria Rimavská sobota, SK
2017- Za hranicou nového veku (2000-2017). Od starej krásy po nové umenie 3,
Múzeum Vojtecha Löfflera Košice, SK
2017- Ko-shické metro, Galérie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ
2016- Artist urbanis, Koniareň, Trebišov, SK
2016- Vianočný bestseller, Hotovo, Košice, SK
2016- Výstava finalistov 11. ročníka súťaže Maľba, Galéria Nedbalka, Bratislava, SK
2016- Dni slovenského umenia v Amsterdame, Badhuistheater, Amsterdam, NL
2016- Szentpéteryho katalyzátor, Múzeum Vojtecha Lőfflera Košice, SK
2015- T-Gallery, Bratislava, SK
2014- Mladé kone I. vol. 2.; Koniareň, Trebišov, SK
2014- HTTLÍROVÁ,ŠOUSEOOÁÁ, HUUNKKVV, Koniareň, Trebišov, SK
2014- F11… stop, save, play; galéria Bravo- Kasárne Kulturpark, K13, Košice, SK
2014- Multimediálny večer; Rakúsko-Slovenský spolok, Viedeň, A
2013- Personal Space; EHMK- Strojárenská ulica, Košice, SK
2012- POKE Festival; Tehelňa, Drienovská Nová Ves, SK

Tiché krajiny s napätím.

Výtvarný program Simony Štulerovej už dlhodobejšie vychádza z konfrontácie premien súčasnej krajiny pod vplyvom civilizačných zásahov. Prirodzené krajinné prostredie vníma autorka v istom zmysle archaicky, až pietne. Na vyjadrenie tohto pocitu využíva popri geometrických formách výšivkové vzorce, ktoré uplatňuje ako vizuálny odkaz tradičnej, ľudovej formy, objavujúcej sa v náznakoch, niekedy vo väčších celkoch, ktoré nadobúdajú vizuál syntetickej štruktúry.
Simona Štulerová svoje obrazové kompozície udržiava v rovine náznakového, predmetného videnia, neprechádza do vyslovene absolútnej abstrakcie, zároveň však s ňou veľmi umne koketuje. Uplatňovanie štruktúry krížikovej výšivky je evidentným poznávacím znamením obrazov Simony Štulerovej. Tento vizuálny prvok v podobe fragmentov je symbolickým vyjadrením analógovej formy, starých „dobrých“ čias, kedy kultúra človeka slúžila prírode a nie naopak. Metaforické súznenie čistej farebnej plochy s mriežkovou štruktúrou výšiviek je pre autorku obsahovým i formálnym prejavom vizualizovania zložitých vzťahov medzi človekom a prírodou, ktoré sa už síce javili ako vyprázdnené formy, no Štulerová recipročne poukazuje na zložitosť týchto vzťahov v kontexte spoločenskej hierarchie, rodovej, materiálnej či mentálnej dominancii, alebo naopak submisivite jednotlivých subjektov. Autorka nasleduje súčasné tendencie a stratégie v postmediálnej maľbe a na vytváranie obrazových kompozícií využíva digitálny predobraz, ktorý je akousi digitálnou skicou, avšak v konečnom výsledku nikdy nepredstavuje vernú kópiu softvérovej prípravy. Aj v najnovších cykloch sa autorka naďalej venuje téme krajinomaľby, ktorá je však v opozícii voči naturalistickému poňatiu a ukazuje skôr radosť z procesu vytvárania samotnej maľby. V kontexte vizuálnej zložitosti abstraktného jazyka, či dešifrovania významovosti, autorka buduje základ kompozícii na znakovej reči, štruktúre, či kódovej viazanosti a neopúšťa ani naratívnu schému zobrazovania, ktorá určuje čitateľnosť a význam obrazu. Ortodoxná geometria, či absolútny geometrický jazyk nie je, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, autorkinou primárnou záležitosťou. Naproti skoršej tvorbe sú cykly obrazov, ktoré vznikli v roku 2018 zbavené obšírnej predmetnosti, ich vizuálna a formálna stránka sa približuje k maľbe ostrých hrán. Geometrické formy ukazujú samotnú povahu a krásu maľby, ukazujú významovosť, vrstevnatosť farebných polí, ktoré zdôrazňujú fyzikálne, mentálne alebo iné prchavé kvality závesného obrazu, na druhej strane vyzdvihujú individualitu a kríženie rôznych realít. Strety dvoch svetov autorka zachytáva v kompozíciách ostrých hrán, ktoré sú v pomerovej geometrii vyjadrením symbolických množín a plôch. Toto geometrické, až matematické podloženie jasne vymedzuje teritoriálne vzťahy medzi výrazovými, formálnymi a citovými atribútmi diela, pomáha dotvárať dusivú tektoniku obrazovej konštrukcie. Materiálna a vizuálna očista kompozícii výrazne pomohla k prehĺbeniu vzťahu medzi topografickou realitou a emocionálnym vyznením meniacej sa geologickej, politickej a urbanistickej situácie v krajine, ktorá je zároveň vlastnou výpoveďou autorky. Tým sa tieto cykly obrazov dostávajú do roviny nie výhradne geometrickej abstrakcie, ale stoja na rozhraní nej a lyrickej abstrakcie.

M. Kleban, 2018

Ocenenia:
2018 – Finalistka súťaže Maľba – Ceny Nadácie VÚB
2016 – Finalistka súťaže Maľba – Ceny Nadácie VÚB

Bibliografia:
Simona Štulerová „Tiché miesta“, Múzeum Vojtecha Lőfflera, Košice, 2016,
ISBN: 978-80-88760-72-6
Flash art 2016, č. 39, text Vladimír Beskid